Nieuws

‘Samen maken we de polder sterker'

27 maart 2022
Dit bericht delen:

Er is 36 miljoen euro mee gemoeid, maar dan heb je ook wat. De Onderwijscampus aan de Espelerlaan in Emmeloord vormt straks het hart van de samenwerking tussen het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Noordoostpolder. Om dat uit de grond te stampen, werken de gemeente, het Emelwerda College, de Vario Onderwijsgroep en ook het bedrijfsleven nauw samen.

De Onderwijscampus biedt onderdak aan het Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius Mavo, de internationale schakelklassen van Caleido en X-tuur (van de Vario Onderwijsgroep), het Emelwerda College en haar Tienercollege. In 2026 moeten hier op 21.000 vierkante meter schooloppervlakte zo’n 2700 leerlingen onderwijs krijgen dat voldoet aan de eisen van deze tijd.

En die vernieuwing is nodig ook, zegt bestuurder Marga Sijbom-Hassing van het Emelwerda College. ‘De schoolgebouwen die we nu hebben, zijn echt aan vervanging toe en nog ingericht op een schoolsysteem waarbij een docent 50 minuten lang frontaal lesgeeft. Dat past niet meer bij het onderwijs van deze tijd.’

Cor van Vilsteren van het Innovatiecluster Noordoostpolder beaamt dat volmondig. Het Innovatiecluster is een samenwerking tussen polderbedrijven uit de maakindustrie. En die bedrijven hebben nu en straks behoefte aan goed opgeleid personeel, maar ook aan een onderwijstak die gericht is op technische innovaties waar zij ook weer op kunnen meeliften.

Voor meer informatie, lees verder in de nieuwsbrief van Ondernemer Centraal.

Terug naar overzicht