Wat is de Quickscan veilig ondernemen?

Studenten voeren een security scan uit bij uw bedrijf. De duur van de scan bedraagt ongeveer 1,5 dag waarvan zij een halve dag op uw bedrijf aanwezig zijn. De overige tijd voeren ze de scan uit vanuit school.

Aan het einde van de scan leveren zij een rapport aan waarin de bevindingen worden toegelicht en een advies wordt gegeven voor eventuele vervolgstappen.

De uitvoering van de scan vindt plaats ergens tussen 8 november 2021 en 28 januari 2022.

Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden om mee te doen aan de Quickscan veilig ondernemen! U kunt zich aanmelden met de code die u meegekregen heeft tijdens het symposium van BVN op 14 oktober 2021. Maximaal 20 bedrijven kunnen meedoen. De inschrijving sluit op 17 december 2021.

Uw gegevens

U dient een bedrijf op te geven
U dient uw naam op te geven
U dient uw adres op te geven
U dient uw e-mailadres op te geven
U dient een code op te geven
U dient een contactpersoon op te geven
U dient akkoord te gaan met de geheimhoudingsplicht
U dient akkoord te gaan met de voorwaarden
U dient akkoord te gaan met de privacy verklaring