Teqnow Masterclass; Slim en effectief produceren in een steeds digitalere wereld

11 oktober 2021

11 oktober 2021

Dit bericht delen:

Teqnow brengt nieuwe technologieën onder de aandacht van deelnemers en verlaagt drempels die bedrijven ervaren bij het succesvol implementeren van deze nieuwe technologieën.

Bij het invoeren van elke technologie ervaren we dat deze alleen succesvol ingezet kan worden, als de organisatie daar rijp voor is. Te vaak zien we bedrijven investeren in een nieuwe technologie die vervolgens niet tot het gewenste resultaat leidt. Om deze drempel weg te nemen organiseert Teqnow de masterclass: Slim en effectief produceren in een steeds digitalere wereld.

Doelgroep

Om aan deze masterclass deel te kunnen nemen voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • U bent directeur of bedrijfsleider van een productiebedrijf.
  • U bent Teqnow deelnemer.
  • U hebt nieuwe technologieën in uw bedrijf geïntroduceerd of bent van plan dat te gaan doen.
  • U wilt, samen met collega’s van andere bedrijven, gericht werken aan het verbeteren van uw organisatie om zo een gezond fundament te scheppen voor het effectief inzetten van deze nieuwe, digitale technologieën.
  • U wilt gericht en actief werken aan het verbeteren van uw organisatie. Hiertoe neemt u de verplichting op u om actief en op een open manier (zo open mogelijk naar de overige deelnemers) te werken aan het versterken van uw organisatie.
  • Om uw organisatie te versterken bent u gedurende de periode van een jaar bereid voldoende tijd te reserveren om actief aan deze masterclass deel te nemen (inclusief de opdrachten die tussen de bijeenkomsten door uitgevoerd moeten worden).

Na aanmelding volgt een korte intake t.a.v. bovenstaande criteria. Pas daarna wordt u definitief tot de masterclass toegelaten.

Aanpak en resultaat

Aanpak van deze masterclass
Deze masterclass is opgebouwd uit een viertal bijeenkomsten die over een jaar gespreid zullen plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten zal, naast de kennisoverdracht, ervoor worden gezorgd dat u zelf meer inzicht krijgt in uw eigen organisatie. Op een interactieve manier gaat u zelf beseffen hoe uw bedrijf is georganiseerd en waar voor uw bedrijf verbetermogelijkheden liggen. Tussen de bijeenkomsten door wordt u gevraagd om bepaalde aspecten van uw organisatie verder te analyseren om vervolgens naar verbetermogelijkheden te kijken. Bevindingen worden met elkaar gedeeld zodat u een extra brede kijk krijgt op verbeter mogelijkheden.

Deze masterclass wordt gegeven door ervaren Teqnow-adviseurs, daar waar nodig aangevuld met vakspecialisten. Daarnaast zijn de ervaringen en inzichten van uw mededeelnemers van grote toegevoegde waarde.
Aangezien alle deelnemers voor een zelfde problematiek staan kan het zinvol zijn om, buiten de masterclass om, elkaar op te zoeken en ervaringen te delen.
Tijdens de looptijd van de masterclass (ongeveer 1 jaar) komt een Teqnow-adviseur bij uw bedrijf langs om u individueel te adviseren bij het effectief organiseren van uw bedrijf.

Wat is het resultaat van de masterclass?
Door actief deel te nemen aan deze masterclass en gericht met de adviezen aan de slag te gaan zal uw organisatie na dit jaar organisatorisch geschikt zijn om de door u gekozen technologieën slim en effectief in te zetten:

  • Heeft u al in technologie geïnvesteerd, dan zal de winstgevendheid van uw bedrijf toenemen doordat slimmer en effectiever gewerkt kan worden.
  • Wilt u nog investeren in nieuwe technologie, dan zal uw organisatie geschikt zijn om na implementatie een optimaal rendement te genereren.

Kosten en aanmelden

Kosten
Voor deelname van één directeur of bedrijfsleider aan de vier bijeenkomsten (inclusief het bedrijfsbezoek van de Teqnow-adviseur en een bedrijfsgericht advies) brengen wij €800,- (ex btw) in rekening. Indien een tweede persoon van uw bedrijf (uit de doelgroep) aan deze masterclass wilt deelnemen dan vragen we daarvoor een extra bijdrage van €200,- (ex btw).

Datum en locatie
De bijeenkomsten van deze masterclass worden gehouden bij Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op maandag 11 oktober 2021. De overige data worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze masterclass nog vragen, neem dan direct contact op met Teqnow adviseur de heer Jo van de Put (06-22907425).

Terug naar overzicht